بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

رضایت شغلی
تعهد سازمانی
کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم
ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی
رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی
تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

(مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم)

 

 

 

 

چکیده:

رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسایل مهم در علم مدیریت است که کانون مباحثات فراوان در میان محققان بوده است. بهبود رضایت شغلی، بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد. به دلیل نقش حساس سازمان مالیاتی در میان سازمانهای دیگر، تغییرات آن دارای اهمیت بسیاری است. این تحقیق به دنبال شناسایی مؤلفه‌های رضایت شغلی کارکنان و رابطۀ آن با تعهد سازمانی بوده است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از این که، آیا رابطه معنی‌داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان جامعه هدف وجود دارد یا خیر. جامعۀ آماری تحقیق، کارکنان سازمان امور مالیاتی استان قم است که در این تحقیق بصورت نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

داده‌های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و…) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهندۀ آن است که بین شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی رابطۀ مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. براساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق در جامعه تحت بررسی، زیر مجموعه‌های رضایت شغلی یعنی رضایت از همکاران دارای بالاترین سهم در کل رضایت شغلی و از سوی دیگر رضایت از حقوق و مزایا دارای پایین‌ترین سهم بوده است.

 

 

 

 

واژه‌های کلیدی: 

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم

ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

بیان مساله

تعاریف

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

اهمیت رضایت شغلی

اهمیت  تعهد سازمانی

فرآیند اجتماعی شدن و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

انواع تعهد سازمانی

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمان

 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

مدل نظری تحقیق

روش تحقیق

 ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

فرضیههای تحقیق 

میزان رضایت شغلی

میزان تعهد سازمانی

 توصیف آماری دادههای مربوط به مشخصههای پنجگانه رضایت شغلی افراد

جامعه هدف:

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

منابع

 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت دینداری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت دینداری مبانی نظری معنویت دینداری پیشینه معنویت دینداری دانلود مبانی نظری معنویت دینداری پیشینه تحقیق معنویت دینداری ادبیات نظری معنویت دینداری فصل دوم پایان نامه معنویت دینداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت دینداری…

 • لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش

  لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش سیستم هزینه یابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت اثر بخشی سیستمهای هزینه یابی لزوم سیستم هزینه یابی در بخش آموزش لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش…

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال و بختیاری

  ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال و بختیاری بیولوژی ماتریس لئوپلد چك لیست سنجشی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه…

 • فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها

  فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها فناوری اطلاعات ساختارسازمانی دانلود پایان نامه اثرات آی تی بر ساختار سازمانها دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمان ها دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC مبانی نظری BSC ادبیات و مبانی نظری BSC پیشینه تحقیق BSC دانلود پیشینه تحقیق BSC دانلود مبانی نظری BSC فصل دوم پایان نامه BSC ادبیات نظری BSC رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری…

 • حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)

  حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) حل المسائل کتاب بلوچر رفتن به سایت اصلی دانلود حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده) فصلهای 1 و 2 و 5 و 11 و 13 و 19 با فرمت ورد

 • پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج

  پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج مقاله پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری مونتاژ یک کامپیوتر اسمبل کامپیوتر سخت افزار و شبکه های کامپیوتری دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه…

 • پرسشنامه عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

  پرسشنامه عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها پرسشنامه بهره وری سازمانی پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمانی دانلود پرسشنامه بهره وری سازمانی پرسشنامه سنجش بهره وری سازمان پرسشنامه بهره وری در سازمان پرسشنامه محقق ساخته بهره…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی پیشینه هوش سازمانی مبانی نظری هوش سازمانی ادبیات نظری هوش سازمانی چارچوب نظری هوش سازمانی پیشینه تحقیق هوش سازمانی پیشینه پژوهش هوش سازمانی پیشینه داخلی هوش سازمانی پیشینه خارجی هوش سازمانی فصل دوم…